O nas

Firma U.T.D.I.M.B. powstała w roku 1992 w Gdańsku.


W początkach swej działalności świadczyła usługi transportowe oraz instalacyjne dla Polskiej Telewizji Kablowej, Telekomunikacji Polskiej, aby z czasem powiększyć zakres o prace projektowo- konstrukcyjne, łącznie z wykonawstwem.


W ciągu sześciu lat działalności Firma poszerzyła stan zatrudnienia oraz zmodernizowała swój park sprzętowy, poszerzając ofertę swej działalności.


Wraz z dynamicznym rozwojem technologii telekomunikacyjnej.


Od roku 1997, Firma U.T.D.I.M.B zaczęła świadczyć usługi w zakresie Projektowania i wykonawstwa budowy dróg, placów oraz konstrukcji wsporczych ,Stacji Bazowych Polskiej Telefonii Cyfrowej "ERA GSM",


Od roku 2000, poszerzyliśmy swoją działalności o wykonawstwo w zakresie budowy magistral światłowodowych oraz sieci rozdzielczych dla potrzeb Telekomunikacji Polskiej.


Od roku 2003 poszerzyliśmy współpracę o zakres Projektowania i budowy sieci światłowodowych, dla potrzeb Polskiej Telefonii Cyfrowej "ERA" , gdzie współpracujemy do dnia dzisiejszego.


Firma nasza to fachowa, dynamiczna kadra pracownicza o kwalifikacjach zawodowych, którą wspieramy nowoczesnym wyposażeniem technicznym i taborem transportowym.